Hello mọi người, đây là bài viết đầu tiên của mình

Hehe, má ơi hổm rày thèm tạo 1 cái blog đầu tiên cho riêng bản thân mình. Bây giờ mới có cơ hội

Bấm bàn phím mà tay cứ run run =))

Vừa ngồi xem Spiderum vừa viết

À mà mình mua domain vào tối ngày 1/12 và hôm nay là ngày 2/12, phải viết ngay kẻo lỡ =))

Thôi hẹn bài sau, bây giờ setup tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *