Những thứ mua được toàn là đồ rẻ tiền

Mình rất thích câu này

Câu này của một văn tướng của Viên Thuật khi mà Tào Tháo thân chính đi đánh Viên Thuật

Viên Thuật lúc này quyết định nhờ sự hỗ trợ của Lữ Bố

Nhưng Lữ Bố yêu cầu 10 vạn quân lương

Lúc này một văn tướng của Viên Thuật đã đề nghị cho Lữ Bố 20 vạn quân lương

Viên Thuật kiểu hú hồn ngạc nhiên luôn

Nhưng văn tướng này đã nói một câu mà mình cứ nhớ mãi

“Chủ công, người làm chuyện đại sự, những thứ mua được toàn là những thứ rẻ tiền”

Thế là Viên Thuật cho Lữ Bố 20 vạn quân lương luôn, từ đó có được sự hỗ trợ của Lữ Bố

Thế mới nói những thứ mua được toàn là những thứ rẻ tiền là một câu mình rất thích

Tất nhiên là không phải việc gì cũng chi tiền ra, thế là xài ngu :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *